Průmyslové novinky

Definice spojovacího průmyslu

2021-06-22

Nazývají se také spojovací prvkystandardní dílyna trhu. Jedná se o druh mechanických dílů používaných pro spojovací prvky a je široce používán. Charakteristiky spojovacích prvků: široká škála specifikací, různý výkon a použití a vysoký stupeň standardizace, serializace a generalizace. Někteří lidé proto nazývají typ spojovacích prvků, které mají jako standardní spojovací materiál národní (průmyslové) standardy, popřstandardní dílyzkráceně.

Protože specifikace, rozměry, tolerance, hmotnost, vlastnosti, povrchové podmínky, způsoby značení každého konkrétního spojovacího výrobku, jakož i specifické požadavky na položky, jako je kontrola, značení a balení, jsou stanoveny samostatně v několika národních (průmyslových) normách, Jako britský systém, německý systém a americký systém.
Spojovací prvky are the most widely used mechanical basic parts. As my country joined WT in 2001 and entered the ranks of major international trading nations. my country's fastener products are exported to various countries in the world, and fastener products from all over the world are also pouring into the Chinese market. Spojovací prvky, as one of the products with a large import and export volume in my country, are of great practical significance for promoting Chinese fastener companies to go to the world and promoting fastener companies to fully participate in international cooperation and competition. Strategic significance.