Průmyslové novinky

Typy běžně používaných závitových spojovacích prvků

2021-06-15
Typy běžně používaných vlákenspojovací prvky
A) Šroub
Šroub se skládá ze dvou částí: hlavy šroubu a tyče šroubu. Nejpoužívanější jsou šestihranné tvary hlavy. Běžně používané třídy jsou A a B. Současně existují plné nitě, částečné nitě a silné a tenké tyče. Velikost specifikace šroubu je určena jmenovitým průměrem d šroubu a délkou l šroubu. Po výběru šroubu lze zkontrolovat rozměry ostatních dílů podle příslušných národních norem.
B) Oboustranný čep
Oboustranné čepy jsou opatřeny závitem na obou koncích, jeden konec je zašroubován do prefabrikovaného otvoru pro šroub připojené části, nazývaného šroubovací konec; druhý konec je přišroubován maticí k upevnění druhé spojené části, nazývané upevňovací konec. Z hlediska struktury je rozdělen na dva typy: úroveň A a úroveň B. Stupeň A by měl být před specifikací označen „A“, zatímco stupeň B lze vynechat. Délka našroubovatelného konce bm oboustranného čepu se vztahuje k materiálu spojených částí s otvory pro šrouby:
(1) Bronz a ocel, bm = d
(2) Litina, vezměte bm = 1,25 d
(3) Slitina hliníku, bm = 1,5 d
(4) U nekovových materiálů vezměte bm = 2d
Velikost, která určuje specifikace dvouhlavého čepu, je průměr čepu d a délka upevňovacího konce l. Po výběru typu dvouhlavého čepu lze zjistit rozměry ostatních dílů podle příslušných norem.

C) Šroub

Podle povahy použití lze šrouby rozdělit na dva typy: spojovací šrouby a stavěcí šrouby. První z nich se používá pro připojení, v závislosti na tvaru hlavy existují šrouby s válcovou hlavou s válcovou hlavou, šrouby se zapuštěnou hlavou se zápustnou hlavou, šrouby s válcovou hlavou s drážkou atd. Druhé se používá hlavně k zabránění vzájemného pohybu mezi dvěma odpovídajícími částmi. K dispozici jsou stavěcí šrouby s plochým koncem s drážkou, stavěcí šrouby s drážkou s kuželovým koncem, stavěcí šrouby s plochým koncem se šestihrannou hlavou atd. Velikost, která určuje specifikaci šroubu, je průměr d a délka l. Rozměry ostatních dílů lze zjistit podle příslušných norem.

D)Matice

Matice se používají ve spojení se šrouby nebo čepy pro spojení. Existují šestihranné, kulaté, čtvercové atd.ořechy in the form of ořechy, and the most common application is hexagonal head ořechy. Round ořechy are often used for axial fixation of parts on shafts. Hexagon head ořechy are divided into types I, II, A, B, and C, as well as thickness and thickness. The size that determines the matice specification is the nominal thread diameter D. After a matice is selected, the dimensions of other parts can be found according to the relevant standards.
E) Podložka
The washer is installed between the matice and the connected piece, and its purpose is to increase the contact area between the matice and the connected piece and protect the surface of the connected piece from being scratched when the matice is tightened. In addition to flat washers, there are spring washers and stop washers, etc., which can prevent the matice from loosening due to vibration.