FAQ

8. Jak provést dohodu?

2021-06-01

A. učinit nabídku podle výkresů nebo fyzických vzorků.

b. k potvrzení ceny, platby, dodání atd.

C. zaplatit poplatek za nástroje (je -li to nutné) za výrobu vzorků ke schválení.

d. zaplatit zálohu za účelem hromadné výroby.

E. zaplatit zůstatek za lodní dopravu.

F. dodat zboží a připravit přepravní doklady k převzetí zboží.